interessante cursussen

U kunt zich opgegeven voor de cursussen:
Huisvesting en de Gebouwde Omgeving, Kennisproductiviteit en de werkomgeving, Kleur, Kunst, Omgevingspsychologie en Sturen op Belevingskwaliteit met behulp van de Zintuigen.
Nadere informatie: zie Advies, Workshops en Presentaties.