Alle berichten van Iris Bakker

Studenten welkom

Inmiddels zijn vele studenten langs geweest met de meest interessante vragen. Uiteraard zijn studenten welkom: het is altijd inspirerend met jonge mensen te discussiëren. De Verbeeldingstuin vraagt echter nu heel veel tijd en energie. De fruitbomen staan te lachen, de oude perenboom schatert zelfs. De blauwe bessen neuriën. Een ook het onkruid heeft het ongelofelijk naar de zin. Dat betekent noeste arbeid en eelt. Om deze reden vraag ik als tarief aan de studenten als tegenprestatie twee uur in de Verbeeldingstuin te werken. Het is daar zo leuk, dat het aantal studenten dat komt naar verwachting enorm zal toenemen.

Eerste column Magazine Groei en Bloei

Heeft u de column gelezen in Groei en Bloei over het HPO? HPO staat voor het Huilende Plantjes Offensief. Vaak staan in restaurants, cafés en winkels huilende plantjes op de tafels, de balie en de bar. Snel gekocht, snel neergezet en niemand kijkt er meer naar om. Ze krijgen geen water en terwijl u van een fris biertje of een kop warme koffie geniet, staan die plantjes daar maar te huilen. Help mee met het HPO en smokkel even een plantje mee naar het toilet, geef het wat water en zet het daarna weer terug. Een kleine moeite en deze plant-aardig geste genereert energie.

Belevingskwaliteit: een kwantitatief en strategisch sturingsinstrument

 

Juist in deze tijd behoort het sturen op de belevingskwaliteit tot de core business van de facility managers,  vastgoedbeheerders en (interieur) architecten. Voor de kantorenmarkt vormt de belevingskwaliteit een stevig concurrentie middel binnen de overmaat aan de te verhuren vierkante meters. Voor onderwijsinstellingen is het een wezenlijke factor als strategisch middel in een tijd van dalende leerlingenaantallen. Ook in de Zorg vormt de belevingskwaliteit een sturingsfactor bij de allocatie van de financiële middelen.  Bovenal draagt juist de belevingskwaliteit met tamelijk zachte indicatoren in hoge mate bij aan het welzijn en de productiviteit van mensen.

Op basis van mijn promotieonderzoek aan de TU Delft is nu een slimme tool beschikbaar om strategisch te sturen op de totale belevingskwaliteit van ruimtes en gebouwen. Deze tool is effectief voor zowel gebruikers, facility managers en vastgoedbeheerders, maar ook voor adviseurs en architecten. Naast sturingsmiddel is de tool bovendien een communicatietool omdat de verschillende partijen in het bouw- en inrichtingsproces beter van elkaar leren begrijpen wat men exact bedoelt. Dit komt ten goede aan het eindresultaat. De tool is gebaseerd op feitelijke kennis van het sensorisch informatiesysteem bestaande uit de 12 zintuigen. 

De methode is gebaseerd op het kwantificeren van alle sensorische (zintuiglijke) informatie en kent bij bestaande bouw de volgende stappen:

  • het definiëren van de ruimtelijke belevingskwaliteit
  • het herkennen van de affectieve waarde van de totale ruimte/ gebouw
  • het objectief ervaren van de feitelijk aanwezige bouwelementen en kenmerken
  • het linken van gevoel aan oorzaak
  • het communiceren met anderen over oorzaak en gevolg en het gezamenlijk vaststellen van de strategische aanpak
  • het eventueel vertalen in het  Programma van procesgerichte Belevingskwaliteit (PVpB)

Resultaat is een gedragen visie en plan waarbij partijen van elkaar weten en begrijpen wat men exact bedoelt. De methode kan tevens voor nieuwbouw worden benut waarbij het reguliere Programma van Eisen (PVE) wordt gekoppeld aan het Programma van procesgerichte Belevingskwaliteit (PVpB).

 

Meer weten? Bel me op nummer 06 1246 39 64

Brief van de Tuinman

Graag wil ik met u een ‘blijde gebeurtenis’ delen. Toen mijn kleurenvriend en collega onderzoeker Jan de Boon in Zutphen een ruimte had geschilderd, ontving hij de volgende dag een brief van de tuinman:

Beste schilders van onze altaarwand,

Zojuist kwam ik terug van de mensenwijdingsdienst. Nog heet van de naald wilde ik jullie hartelijk danken voor de moeite die jullie je getroost hebben om dit prachtige resultaat te bereiken. Het is heel creatief en vakkundig uitgevoerd. De verf rook nog vers maar wat ook waarneembaar was, dat is ‘levensenergie’ die jullie zo rijkelijk geschonken hebben. We kunnen met al  het kapitaal van de wereld alles willen, maar zonder de hulp van jullie bezielde ledematen waren we nergens, Hartelijk dank, De Tuinman. 

Agenda mei 2016

In mei vinden een aantal besloten zintuig workshops plaats bij zorginstellingen plus een presentatie over belevingskwaliteit op het Gezond Gebouw Congres op het Hoofdkantoor van ABN AMRO. U kunt zich weer opgegeven voor de vier verschillende workshops (over Kleur, Omgevingspsychologie, de werking van de twaalf Zintuigen of Kennisproductiviteit op de werkplek).  Nadat u zich heeft opgegeven plan ik in gezamenlijk overleg een datum. Verder wordt er hard gewerkt in de Verbeeldingstuin.