Alle berichten van Iris Bakker

Integrale Belevingskwaliteit

In het vakblad ArchitectuurNL is het artikel over Integrale Belevingskwaliteit verschenen: voor architecten een slimme tool om goed met de opdrachtgever te kunnen afstemmen wat hij feitelijk bedoelt en bovendien effectief te kunnen sturen op het resultaat. Dat lijkt eenvoudig, maar omdat zowel de omgeving zeer gemêleerd is en bovendien mensen bijzonder verschillend, is het handig gebruik te kunnen maken van een  tool die handvatten biedt effectief te focussen op de Integrale Belevingskwaliteit. Sturen op belevingskwaliteit ArchitectuurNL 03 2016

Sessie Integrale Belevingskwaliteit

Op het ABN AMRO Congres over Gezonde Gebouwen heb ik op 30 mei jl. een sessie gegeven over Integrale Belevingskwaliteit. Hierbij staat de connectie centraal tussen de intrinsieke motivatie van de medewerker, de organisatiedoelstellingen, de shared values en de vastgoed kwaliteit. Insteek is de kracht van mens en organisatie met een kwinkslag naar de verarmde vaak minder sprekende gestandaardiseerde omgeving waarbij we van trend naar trend hobbelen. Hoe komen mensen en organisaties echt tot hun recht? En hoe wordt een gebouw een levend organisme waar mensen zich zelf durven te zijn en juist daardoor optimaal productief. De sessie is zowel voor Vastgoed- en FM medewerkers, maar ook voor HRM, Operations en het Management. Juist door te verbinden komen mensen en de organisatie in hun kracht. Belangstelling? bel me op nummer 06 1246 39 64. 

Docenten helpen om leerlingen een belevingstuin te laten maken

Het is bijzonder kansrijk om docenten te kunnen ondersteunen die les geven aan leerlingen binnen de agrarische sector bij hun praktijklessen op school. In een theorie- en een praktijkles gaan we eerst in op de achtergronden van de twaalf zintuigen om vervolgens in de praktijkles ter plekke in de Verbeeldingstuin te kijken en te voelen hoe je de werking van de zintuigen tot hun recht kan laten komen en zelfs kunt uitdagen. Lesboek is  ‘Zorg voor Mens en Omgeving, Het Zintuig als Maatstaf’.

Studenten welkom

Inmiddels zijn vele studenten langs geweest met de meest interessante vragen. Uiteraard zijn studenten welkom: het is altijd inspirerend met  mensen die nieuwsgierig zijn en iets willen leren en onderzoeken, te discussiëren.

De Verbeeldingstuin vraagt echter nu heel veel tijd en energie. De fruitbomen staan te lachen, de oude perenboom schatert zelfs. De blauwe bessen neuriën. En ook het onkruid heeft het ongelofelijk naar de zin. Dat betekent noeste arbeid en eelt. Om deze reden vraag ik als tarief aan de studenten als tegenprestatie twee uur in de Verbeeldingstuin te werken. Het is daar zo leuk, dat het aantal studenten dat komt naar verwachting  zal toenemen.

Columns in Magazine Groei en Bloei

Regelmatig zijn columns van mij te lezen in het magazine Groei en Bloei over allerlei aspecten van de natuur in relatie tot ons gedrag. Zo laat ik voorbeelden zien om de belevingskwaliteit in tuinen te verhogen, ik vertel over het ‘Recht van Krom’ en ook over de schoonheid van het onvolmaakte. Wij mensen hebben soms merkwaardig gedrag. In winkels, kantoren en restaurants worden planten neergezet, maar niemand geeft ze water. En zo genieten we in een café van een kop koffie terwijl op ons tafeltje een huilend plantje staat. Wilt u meehelpen om dit verdriet te verminderen door die plantjes gauw even op het toilet wat water te geven? 

 

 

Belevingskwaliteit: een kwantitatief en strategisch sturingsinstrument

 

Juist in deze tijd behoort het sturen op de belevingskwaliteit tot de core business van de facility managers,  vastgoedbeheerders en (interieur) architecten. Voor de kantorenmarkt vormt de belevingskwaliteit een stevig concurrentie middel binnen de overmaat aan de te verhuren vierkante meters. Voor onderwijsinstellingen is het een wezenlijke factor als strategisch middel in een tijd van dalende leerlingenaantallen. Ook in de Zorg vormt de belevingskwaliteit een sturingsfactor bij de allocatie van de financiële middelen.  Bovenal draagt juist de belevingskwaliteit met tamelijk zachte indicatoren in hoge mate bij aan het welzijn en de productiviteit van mensen.

Op basis van mijn promotieonderzoek aan de TU Delft is nu een slimme tool beschikbaar om strategisch te sturen op de totale belevingskwaliteit van ruimtes en gebouwen. Deze tool is effectief voor zowel gebruikers, facility managers en vastgoedbeheerders, maar ook voor adviseurs en architecten. Naast sturingsmiddel is de tool bovendien een communicatietool omdat de verschillende partijen in het bouw- en inrichtingsproces beter van elkaar leren begrijpen wat men exact bedoelt. Dit komt ten goede aan het eindresultaat. De tool is gebaseerd op feitelijke kennis van het sensorisch informatiesysteem bestaande uit de 12 zintuigen. 

De methode is gebaseerd op het kwantificeren van alle sensorische (zintuiglijke) informatie en kent bij bestaande bouw de volgende stappen:

  • het definiëren van de ruimtelijke belevingskwaliteit
  • het herkennen van de affectieve waarde van de totale ruimte/ gebouw
  • het objectief ervaren van de feitelijk aanwezige bouwelementen en kenmerken
  • het linken van gevoel aan oorzaak
  • het communiceren met anderen over oorzaak en gevolg en het gezamenlijk vaststellen van de strategische aanpak
  • het eventueel vertalen in het  Programma van procesgerichte Belevingskwaliteit (PVpB)

Resultaat is een gedragen visie en plan waarbij partijen van elkaar weten en begrijpen wat men exact bedoelt. De methode kan tevens voor nieuwbouw worden benut waarbij het reguliere Programma van Eisen (PVE) wordt gekoppeld aan het Programma van procesgerichte Belevingskwaliteit (PVpB).

 

Meer weten? Bel me op nummer 06 1246 39 64

Brief van de Tuinman

Graag wil ik met u een ‘blijde gebeurtenis’ delen. Toen mijn kleurenvriend en collega onderzoeker Jan de Boon in Zutphen een ruimte had geschilderd, ontving hij de volgende dag een brief van de tuinman:

Beste schilders van onze altaarwand,

Zojuist kwam ik terug van de mensenwijdingsdienst. Nog heet van de naald wilde ik jullie hartelijk danken voor de moeite die jullie je getroost hebben om dit prachtige resultaat te bereiken. Het is heel creatief en vakkundig uitgevoerd. De verf rook nog vers maar wat ook waarneembaar was, dat is ‘levensenergie’ die jullie zo rijkelijk geschonken hebben. We kunnen met al  het kapitaal van de wereld alles willen, maar zonder de hulp van jullie bezielde ledematen waren we nergens, Hartelijk dank, De Tuinman. 

Agenda juli 2016

In juli vinden een aantal besloten workshops plaats bij zorginstellingen en bedrijven waarbij we samen met gebruikers en architecten inzoomen op de vertaling van een gezond gebouw.  Concreet gaan we in op de planvorming, zintuiglijke beleving, functionaliteit en effectiviteit om het ontwerp verder te optimaliseren.

U bent welkom voor (één of meer van de) vier verschillende workshops (over Kleur, Omgevingspsychologie, de werking van de twaalf Zintuigen of Kennisproductiviteit op de werkplek).  Nadat u zich heeft opgegeven plan ik in gezamenlijk overleg een datum. Verder wordt er hard gewerkt in de Verbeeldingstuin. De oude perenboom staat al te lachen , de blauwe bes is rijp en ook het onkruid tiert welig en weelt tierig. Als we elkaar ontmoeten heb ik zeer waarschijnlijk zwarte handen met eelt.