Levenswerken

Levenswerken richt zich op het realiseren van vitaliserende omgevingen om mensen te ondersteunen in hun welzijn en hun productiviteit. Graag help ik mensen de wereld om hun heen mooier te maken en de kansen van een omgeving te benutten. Dat doe ik via advies, workshops, presentaties en boeken over de interactie tussen mens en omgeving, of het nu om de vitale mens gaat of de minder vitale, de werkende mens , de ouder wordende mens of jonge mensen in de lerende omgeving. Mijn argumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waarbij ik de verbinding maak tussen de ratio en de emotie. Kernwoorden zijn met name omgevingspsychologie, zintuigen, de helende en de lerende omgeving, (kennis)productiviteit , kleur en de invloed van de natuur. Virtueel kunt u de Villa Vitalis bezoeken, een levendig huis dat laat zien hoe kansrijk de gebouwde omgeving kan zijn. Mijn advieswerk ben ik gaan combineren met de echt bestaande Verbeeldingstuin, een groene oase waar mensen met een burn-out welkom zijn, om de helende werking te ervaren van planten en natuur in het algemeen.

dr ir Iris Bakker