Contact

ibakker572x528 Iris Bakker
Reijerskoop 94
2771 BS Boskoop
T 06-12463964
iris.bakker@levenswerken.eu

Iris Bakker is gepromoveerd op het onderwerp ‘Kennisproductiviteit en de fysieke omgeving’ aan de TU Delft. Zij heeft onderzocht hoe de fysieke omgeving de mens beïnvloedt, zijn welzijn en zijn performances, en bovendien hoe de totaliteit van de omgeving kan worden benaderd. Hiertoe heeft zij samen met Jan de Boon een methode ontwikkeld op basis van de werking van het sensorisch informatie systeem en de interactie tussen mens en omgeving. Zij heeft tijdens haar onderzoek tevens een diepteanalyse uitgevoerd naar de manier waarop mensen kleur ervaren en wat het effect is van kleur.  De natuur blijkt onze leermeester te zijn.

Zij is o.a. docent aan de Kraaybeekerhof en medeoprichter van de Verbeeldingstuin.

Iris geeft advies, workshops en presentaties en draagt uit hoe kansrijk een passende werk-, woon-, of leeromgeving kan zijn. Kansrijk voor het welzijn van mensen, kansrijk voor hun productiviteit, kansrijk voor organisaties. Doel is om met minimale ingrepen het maximale te bereiken.

Bezoek de Villa Vitalis om te ervaren welke aspecten allemaal een rol spelen binnen de huisvesting van mensen en organisaties. Het is een spannende ontdekkingstocht van het kluitje in het riet tot het toverloopje, van de Goethekamer tot de kweekkas. Inmiddels is ook een werkelijke ontdekkingstocht mogelijk: wees welkom in de Verbeeldingstuin voor ene spannende belevingsspeurtocht.

Bel of mail als u vragen heeft, wees welkom.

Reijerskoop 94
2771 BS Boskoop
T 06-12463964
iris.bakker@levenswerken.eu