5 interessante cursussen

U kunt zich opgegeven voor de cursussen:
Huisvesting en de Gebouwde Omgeving, Kennisproductiviteit en de werkomgeving, Kleur, Omgevingspsychologie en het Zintuiglijk ervaren van de fysieke omgeving/ sturen op Belevingskwaliteit.
Nadere informatie: zie Advies, Workshops en Presentaties.