Advies, workshops en presentaties

Afhankelijk van de vraagstelling geef ik diverse vormen van advies. Dat kan variëren van  het inrichten van een kennisproductieve werk- en leeromgeving tot  advies hoe een woon- en leefomgeving ‘goed voelt’, van het vraagstuk hoe een gebouw bij kan dragen aan de betrokkenheid van mensen en de identiteit van een organisatie tot de keuze van kleuren in een basisschool. Het advies beslaat dus een breed gebied. Algemeen uitgangspunt is om met minimale ingrepen in het gebouw en zijn omgeving, het maximale profijt voor mens en organisatie te bereiken.