Artikel gepubliceerd in Schooldomein over Tool Belevingskwaliteit

Zintuiglijke Beoordelingstool Schooldomein

In het meinummer 2016 van het Magazine Schooldomein is bijgaand artikel gepubliceerd over de Tool om op basis van sensorische informatie te sturen op Belevingskwaliteit. Door te sturen op zintuiglijke ervaring kunnen we gebouwen inspirerender en gezonder maken.