Alle berichten van Iris Bakker

Agenda 2024

Cursussen

De volgende cursussen staan gepland:
Bouwen en Inrichten voor mensen met Dementie: maandag 17 juni middag
Bouwen en inrichten voor mensen met Autisme: dinsdag 18 juni ochtend
Omgevingspsychologie: dinsdag 18 juni middag
Kennisproductiviteit: woensdag 19 juni ochtend
Effecten en invloeden van kleur: donderdag 20 juni ochtend
Zintuigen en omgeving: vrijdag 21 juni ochtend.

Als u geïnteresseerd bent, stuurt u dan even een mail naar iris.bakker@levenswerken.eu?

En verder:
De  opleiding met het handboek Gebouwen om van de houden  geeft inzicht in de essenties hoe gebouwen leefbaarder, meer humaan en daardoor effectiever kunnen worden.  De opleiding is afgestemd op managers en medewerkers van de afdelingen huisvesting, vastgoed, facilitair, ICT, HRM en communicatie, leden van de OR en ontwerpers en architecten.  Ik geef de opleiding in drie dagdelen of gedurende een hele dag plus twee uur in de avond.

Een review van Ernst-Willem van Drumpt (Alliander).
Een zeer inspirerende sessie mogen hebben met ons team bij Iris. We waren op zoek naar iemand die de aandachtsgebieden HR, IT, Facilities en Communicatie bij elkaar kon brengen. Nou dat is gelukt! Vanuit de mens, via de as van de organisatie kijken naar de werkomgeving. Veel inspiratie vanuit wetenschap en natuur zonder saai te worden. Iris weet met haar enorme kennis, maar vooral ook humor te binden en te boeien. Er is voldoende ruimte voor interactie en inpasbaarheid van actuele vraagstukken binnen je eigen organisatie. Een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met inspirerende, menselijke en vitaliserende werkomgevingen die bijdragen aan de productiviteit van de organisatie. Zeker in deze tijd, waar de werkomgeving opnieuw wordt uitgevonden, actueler dan ooit!

Een review van Sebastiaan Prause, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Bouw
Een zeer goed verzorgde, informatieve cursus op informele wijze. Waardevolle materie die Iris in aangenaam tempo en op een erg prettige manier over weet te brengen. Ze voelt aan wanneer de aandacht wegzakt of het te snel gaat. Wij zijn tot nieuwe inzichten gekomen en hebben direct kennis in de praktijk kunnen toepassen. Ik kijk anders naar ruimte. Aanrader: Zorg dat je de cursus in Boskoop volgt. Dankzij de tuin een unieke plek én goede catering.

Speurtocht Beleving
Voor groepen van vier tot ongeveer 30 man heb ik een Belevingsspeurtocht ontwikkeld in De Verbeeldingstuin, een tuin vol natuurschoon, kunst en verwonderlijkheden. In samenhang met deze Belevingsspeurtocht geef ik in de oude stekloods die dateert van 1910 diverse colleges  over onderwerpen als  belevingskwaliteit, menselijke huisvesting en de werking van de zintuigen. E.e.a. kan nader op specifieke wensen worden afgestemd.

De Verbeeldingstuin
Deze is volop in ontwikkeling. Daar hoef ik eigenlijk weinig aan te doen. Alles groeit en bloeit, van fruitboom tot blauwe bes, van de liquidambars tot Japanse mispel. Ook staan er bouwsels en beelden. De laatste aanwinst zijn imposante beelden behorend tot het abstract constructivisme en Jodocus Kwak. De tuin is gelieerd aan de Stichting Wortel. Wees welkom om een kijkje te nemen.

Planten, bloemen en Levensvreugde
Ik geef in de oude loods sessies Natuurbeleving voor kleinere en grotere groepen. Dit doe ik op basis van het zintuiglijk informatiesysteem. We gaan in op kleur, vorm en textuur van de bloemen en plantenwereld. Na een college gaan we daadwerkelijk met planten en bloemen aan de slag.

Sociale Cohesie en Samenwerking

We merken het allemaal in deze tijd van Corona. We missen het fysieke overleg met collega’s, de spontaniteit is weggeëbd en we snakken naar verbondenheid en samenwerking. Wat we hebben gemerkt is dat digitaal overleg uitstekend werkt voor pure informatieoverdracht, maar thema’s als verdieping, creativiteit, werkelijk contact en sociale cohesie zijn ver te zoeken. Gelukkig verschijnen er weer wat lichtpuntjes, mede door het toenemende aantal mensen dat is gevaccineerd. Maar hoe gaan we weer aan de slag? Hoe maken we gebruik van alle leerpunten en hoe gaan we samenwerken? Hoe versterken we weer de sociale cohesie en hervinden we weer de verbondenheid met werk en collega’s? De Opleiding ‘Gebouwen om van te houden’ biedt inzicht in de revitalisatie van de Mens, de Organisatie en de Omgeving. Graag nodig ik u uit deel te nemen aan deze opleiding die plaatsvindt  in de oude stekloods uit 1910 gelegen in De Verbeeldingstuin in Boskoop. Als u het liever wil, kan ik de Opleiding ook bij u komen geven. Duur is drie dagdelen; cursisten ontvangen het Handboek (170 pagina’s).

Opleiding Gebouwen om van te houden

Opleiding Gebouwen om van te houden, kort overzicht (link naar pdf): dit geeft kernachtig weer hoe we bewuster kunnen werken, hoe we beter kunnen samenwerken met ook een beter resultaat en hoe we gebouwen menselijker kunnen maken en dat met zorg voor Moeder Aarde. We staan stil bij de essentie wat we in deze verwarrende tijd kunnen leren en maken een kwaliteitsslag.

Een review van Ernst-Willem van Drumpt (Alliander).
Een zeer inspirerende sessie mogen hebben met ons team bij Iris. We waren op zoek naar iemand die de aandachtsgebieden HR, IT, Facilities en Communicatie bij elkaar kon brengen. Nou dat is gelukt! Vanuit de mens, via de as van de organisatie kijken naar de werkomgeving. Veel inspiratie vanuit wetenschap en natuur zonder saai te worden. Iris weet met haar enorme kennis, maar vooral ook humor te binden en te boeien. Er is voldoende ruimte voor interactie en inpasbaarheid van actuele vraagstukken binnen je eigen organisatie. Een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met inspirerende, menselijke en vitaliserende werkomgevingen die bijdragen aan de productiviteit van de organisatie. Zeker in deze tijd, waar de werkomgeving opnieuw wordt uitgevonden, actueler dan ooit!

Een review van Sebastiaan Prause (Bouwadvies, Landelijke Huisartsen Vereniging)
Een zeer goed verzorgde, informatieve cursus op informele wijze. Waardevolle materie die Iris in aangenaam tempo en op een erg prettige manier over weet te brengen. Ze voelt aan wanneer de aandacht wegzakt of het te snel gaat. Wij zijn tot nieuwe inzichten gekomen en hebben direct kennis in de praktijk kunnen toepassen. Ik kijk anders naar ruimte. Aanrader: Zorg dat je de cursus in Boskoop volgt. Dankzij de tuin een unieke plek én goede catering.

Gebouwen om van te houden: de menselijke en vitaliserende werkomgeving die bijdraagt aan productiviteit

Waarom zijn gebouwen vaak zo devitaliserend? Waarom zijn er doodse plekken in een gebouw? Hoe spelen we slim in op alle problemen maar ook de kansen die het coronavirus heeft gebracht? Waarom gaan er zoveel mensen met maar weinig plezier naar hun werk? Waarom is er vaak stress, maar ook eenzaamheid en gebrek aan samenhang? We zeggen: de mens staat centraal. Maar wat is dat precies? In de afgelopen drie jaar heb ik op basis van wetenschappelijk onderzoek een verbinding gelegd tussen de mens en zijn medemens, de mensgerichte organisatie en de duurzame, productieve en vitaliserende werkomgeving. Thema’s komen aan de orde als empathie en energie, sociale cohesie en samenwerking en de algehele balans voor de mens, zowel lichamelijk, psychisch als mentaal. Laten we wat gaan doen tegen de vele burn-out klachten, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Laten we ons als mens ten volle gaan inzetten om met zin, ons zinvol in te zetten in ons werk, op zodanige wijze dat dit bijdraagt aan ons levensgeluk. Laten we alles op alles zetten om Moeder Aarde structureel minder te belasten. De visie is vertaald in het kwalitatieve Bouwbesluit en het Programma van Eisen voor de Humaniteit, die beide garant staan voor productiviteit, vitaliteit, levensgeluk en zorg voor Moeder Aarde. Grote dank aan Sigma Coatings, CSU en Gispen die mij  hebben mij geholpen om deze integrale opleiding tot stand te brengen. De gehele opleiding is volledig wetenschappelijk onderbouwd en beargumenteerd en voorzien van een degelijk handboek. Via het formulier bij Contact kunt u doorgeven dat u bent geïnteresseerd.  De opleiding wordt inmiddels gegeven in De Verbeeldinsgtuin, een prachtig landgoed vol ruimte en tijd.
Meer weten? bel even, nummer 06 12463964.

Een review van Ernst-Willem van Drumpt (Alliander).
Een zeer inspirerende sessie mogen hebben met ons team bij Iris. We waren op zoek naar iemand die de aandachtsgebieden HR, IT, Facilities en Communicatie bij elkaar kon brengen. Nou dat is gelukt! Vanuit de mens, via de as van de organisatie kijken naar de werkomgeving. Veel inspiratie vanuit wetenschap en natuur zonder saai te worden. Iris weet met haar enorme kennis, maar vooral ook humor te binden en te boeien. Er is voldoende ruimte voor interactie en inpasbaarheid van actuele vraagstukken binnen je eigen organisatie. Een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met inspirerende, menselijke en vitaliserende werkomgevingen die bijdragen aan de productiviteit van de organisatie. Zeker in deze tijd, waar de werkomgeving opnieuw wordt uitgevonden, actueler dan ooit!

 

Vitale werkomgeving

Hoe kan de werkomgeving zodanig worden verbeterd of vorm gegeven, dat deze maximaal bijdraagt aan de vitaliteit van de medewerker. Hoe maak je slim de vertaalslag van wellness, gezondheid en vitaliteit naar een aantal praktisch te realiseren verbeteringen die zowel de organisatie als de medewerker vitaler maken. Ik geef advies mede op basis van kennis  die tijdens mijn  promotiewerk aan de TU Delft is ontwikkeld en een link heeft met de natuur en het menselijk sensorisch informatie systeem. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

Optimalisatie productiviteit op de werkplek

Hoe draagt de fysieke werkomgeving bij aan productiviteit? Hoe creëer je omgevingen die innovatie en creativiteit stimuleren? Maar ook hoe zorg je dat medewerkers zich voldoende kunnen concentreren? Op basis van gedegen inzichten in kennis productieve organisaties, de rol en het gedrag van de medewerker en evidence based practice met betrekking tot de interacties met de gebouwde omgeving, help ik organisaties de totale productiviteit te optimaliseren.  Ik zoek hierbij naar verbeterpunten die relatief veel effect hebben en eenvoudig zijn te realiseren. Ik gebruik de inzichten op basis van mijn promotie onderzoek aan de TU Delft over de interacties tussen mens, kennisproductiviteit en gebouwde omgeving. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

De gelukkige medewerker

Wat zijn de basale psychologische behoeften van de mens en hoe draagt werk bij aan geluk? Wanneer ervaren mensen hun werk als ‘zinvol’? Het is evident dat onze zintuigen een directe relatie hebben met de ‘zin’ van ons leven. Hoe wij sensorisch de gebouwde omgeving ervaren, heeft dus een link met onze gevoelens van geluk. Een sensorische tool is ontwikkeld om vast te stellen hoe die gebouwde omgeving op een slimme manier bij zou kunnen dragen aan de geluksgevoelens van de medewerker. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

 

 

Slimme methodiek ontwikkeld om helder te sturen op Belevingskwaliteit

De kennis over sensorische informatie is slim vertaald in een methode om architecten, ontwerpers en gebruikers te helpen sturen op belevingskwaliteit. Deze methode is reeds toegepast binnen zorginstellingen, complexe kantoororganisaties en overheidsinstellingen. Een koppeling vindt plaats met aspecten als productiviteit, creativiteit en efficiëntie. Geïnteresseerd? Neem even contact met me op.

Cursussen en Belevingsspeurtocht

Verschillende cursussen kunnen worden gevolgd waarbij de interactie tussen mens en omgeving centraal staat.

In de cursus Belevingskwaliteit en de zintuigen ga ik in hoe mensen met alle zintuigen (totaal twaalf) de omgeving ervaren en wat de omgeving met ze doet. In de cursus Kleur als natuurfenomeen, bezien we hoe kleur de mens van nature beïnvloedt en wat kleur met mensen doet.  In de cursus Kennisproductiviteit  staat de kenniswerker centraal in de kennis productieve en vitale werkomgeving. In de cursus Omgevingspsychologie gaan we in op de vele psychologische effecten die benut kunnen worden in de gebouwde omgeving en mensen onbewust beïnvloeden. Deze cursussen bestaat uit informatie overdracht, diverse vormen van interacties en/of een testfase.

Daarnaast kunnen kleine tot grotere groepen de Belevings -Speurtocht maken, een speurtocht in de Verbeeldingstuin gelegen op de oude kwekerij in Boskoop met authentieke stekloods en eilandenstructuur. Het is de kunst om de schat te vinden in een tuin waar je je kan verwonderen. Het programma kan naar keuze worden ingevuld, variërend van actief speuren tot het volgen van een zintuigencollege en het doen van oefeningen.  Daarnaast is de cursus mogelijk ‘het doorleven van de twaalf zintuigen’ waarbij aan de hand van oefeningen en testjes elk zintuig specifiek ervaren wordt. Interesse? Bel me even, 06 1246 39 64

 

Zorg voor mens en omgeving, het Zintuig als Maatstaf

Steeds vaker wordt in bouwprojecten serieus aandacht besteed aan de werking van de zintuigen.
Zintuigen vormen namelijk het enige intermediair tussen de mens en zijn omgeving. Dankzij inzicht over de werking van het zintuigorganisme als totaal, maar ook door te begrijpen wat een bepaald zintuig exact voor sensorische informatie aandraagt, kunnen we effectief sturen op de kwaliteit en effectiviteit van de omgeving. Interesse? U kunt op deze site het boek over de werking van de zintuigen bestellen dat focust op de relatie tussen zintuig en de fysieke omgeving. Daarnaast geef ik een cursus hoe het organisme exact werkt, waarbij in inzoom op alle (12) zintuigen. Tevens wordt u hierbij een tool aangereikt om effectief op de effecten van de fysieke omgeving te sturen wat tevens een dankbaar hulpmiddel is in het communicatietraject tussen de verschillende partijen als architecten en gebruikers.
Interesse? Mail me even: iris.bakker@levenswerken.eu