Belevingskwaliteit: een kwantitatief en strategisch sturingsinstrument

 

Juist in deze tijd behoort het sturen op de belevingskwaliteit tot de core business van de facility managers,  vastgoedbeheerders en (interieur) architecten. Voor de kantorenmarkt vormt de belevingskwaliteit een stevig concurrentie middel binnen de overmaat aan de te verhuren vierkante meters. Voor onderwijsinstellingen is het een wezenlijke factor als strategisch middel in een tijd van dalende leerlingenaantallen. Ook in de Zorg vormt de belevingskwaliteit een sturingsfactor bij de allocatie van de financiële middelen.  Bovenal draagt juist de belevingskwaliteit met tamelijk zachte indicatoren in hoge mate bij aan het welzijn en de productiviteit van mensen.

Op basis van mijn promotieonderzoek aan de TU Delft is nu een slimme tool beschikbaar om strategisch te sturen op de totale belevingskwaliteit van ruimtes en gebouwen. Deze tool is effectief voor zowel gebruikers, facility managers en vastgoedbeheerders, maar ook voor adviseurs en architecten. Naast sturingsmiddel is de tool bovendien een communicatietool omdat de verschillende partijen in het bouw- en inrichtingsproces beter van elkaar leren begrijpen wat men exact bedoelt. Dit komt ten goede aan het eindresultaat. De tool is gebaseerd op feitelijke kennis van het sensorisch informatiesysteem bestaande uit de 12 zintuigen. 

De methode is gebaseerd op het kwantificeren van alle sensorische (zintuiglijke) informatie en kent bij bestaande bouw de volgende stappen:

  • het definiëren van de ruimtelijke belevingskwaliteit
  • het herkennen van de affectieve waarde van de totale ruimte/ gebouw
  • het objectief ervaren van de feitelijk aanwezige bouwelementen en kenmerken
  • het linken van gevoel aan oorzaak
  • het communiceren met anderen over oorzaak en gevolg en het gezamenlijk vaststellen van de strategische aanpak
  • het eventueel vertalen in het  Programma van procesgerichte Belevingskwaliteit (PVpB)

Resultaat is een gedragen visie en plan waarbij partijen van elkaar weten en begrijpen wat men exact bedoelt. De methode kan tevens voor nieuwbouw worden benut waarbij het reguliere Programma van Eisen (PVE) wordt gekoppeld aan het Programma van procesgerichte Belevingskwaliteit (PVpB).

 

Meer weten? Bel me op nummer 06 1246 39 64