Categorie archief: Weblog

Eenzaamheid bij ouderen

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. In sociaal opzicht merken ze dat hun netwerken kleiner worden.  Vrienden en bekenden ontvallen hun waardoor niet alleen de familiekring kleiner wordt, maar ook clubs als reünistenverenigingen of bridgegroepjes. Daarnaast neemt de mobiliteit af. Autorijden, fietsen, maar ook lopen wordt lastiger. In het sociaal domein wordt enorm veel gedaan om ervoor de zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen. Veel professionals, maar ook een zeer grote groep vrijwilligers zetten zich dagelijks in.

Waar veel mensen in veel gevallen niet aandenken, is dat de fysieke omgeving een significante invloed kan hebben op het verminderen van gevoelens van eenzaamheid. Het ervaren van eenzaamheid heeft te maken met een drietal psychologische behoeften (zie afbeelding 1).

afbeelding 1: drie psychologische behoeften

Mensen willen ergens bij horen en daarmee relaties hebben met anderen in de buurt, een familiaire kring of clubjes als de kaartclub of tuinier clubjes. Ook willen ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en daar ook plezier in hebben. Ze ervaren daarmee dat ze voor vol worden aangezien.  Als derde hebben ze behoefte autonoom te zijn waarbij ze zelf keuzes kunnen maken, zichzelf kunnen zijn en waarbij ze respect van anderen ervaren voor de door hun gemaakte keuzes.

Als we naar de fysieke omgeving kijken, is te zien dat hier door bouwpartners als ontwikkelaars, architecten en inrichters het accent is gelegd op de functionaliteit (zie afbeelding 2).Afbeelding 2: Accent op de functionele en meer kwantitatief gerichte eisen

Het functionele programma biedt ruimte aan voldoende zitgelegenheid, ruimtes om te eten, om te slapen e.d. Verder wordt voldaan aan belangrijke eisen als voldoende stroef oppervlak, een juiste klimaatbeheersing tot voldoende daglicht. Waar echter veel minder bij stil wordt gestaan is dat er ook een grote behoefte bestaat aan een kwalitatief hoge emotionele waarde en tevens een spirituele waarde. We zien daarmee het accent liggen op kwantitatieve maatstaven en in veel minder mate op de kwalitatieve (zie afbeelding 3).Afbeelding 3: Ook aandacht voor emotionele en spirituele behoeften

Het gevolg is dat fysieke omgevingen een devitaliserend effect kan hebben op de mens en daarmee een versterkend effect  op gevoelens van eenzaamheid. Wilt u meer weten hoe we een fysieke omgeving creëren die tegemoet komt aan de emotionele en spirituele behoeften van de oudere mens waardoor de centrale kern van die mens tot zijn recht komt (het hart) en aspecten als zingeving tot hun recht komen? Bel  of mail me (06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu).

 

 

 

Vitale werkomgeving

Hoe kan de werkomgeving zodanig worden verbeterd of vorm gegeven, dat deze maximaal bijdraagt aan de vitaliteit van de medewerker. Hoe maak je slim de vertaalslag van wellness, gezondheid en vitaliteit naar een aantal praktisch te realiseren verbeteringen die zowel de organisatie als de medewerker vitaler maken. Ik geef advies mede op basis van kennis  die tijdens mijn  promotiewerk aan de TU Delft is ontwikkeld en een link heeft met de natuur en het menselijk sensorisch informatie systeem. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

Optimalisatie productiviteit op de werkplek

Hoe draagt de fysieke werkomgeving bij aan productiviteit? Hoe creëer je omgevingen die innovatie en creativiteit stimuleren? Maar ook hoe zorg je dat medewerkers zich voldoende kunnen concentreren? Op basis van gedegen inzichten in kennis productieve organisaties, de rol en het gedrag van de medewerker en evidence based practice met betrekking tot de interacties met de gebouwde omgeving, help ik organisaties de totale productiviteit te optimaliseren.  Ik zoek hierbij naar verbeterpunten die relatief veel effect hebben en eenvoudig zijn te realiseren. Ik gebruik de inzichten op basis van mijn promotie onderzoek aan de TU Delft over de interacties tussen mens, kennisproductiviteit en gebouwde omgeving. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

De gelukkige medewerker

Wat zijn de basale psychologische behoeften van de mens en hoe draagt werk bij aan geluk? Wanneer ervaren mensen hun werk als ‘zinvol’? Het is evident dat onze zintuigen een directe relatie hebben met de ‘zin’ van ons leven. Hoe wij sensorisch de gebouwde omgeving ervaren, heeft dus een link met onze gevoelens van geluk. Een sensorische tool is ontwikkeld om vast te stellen hoe die gebouwde omgeving op een slimme manier bij zou kunnen dragen aan de geluksgevoelens van de medewerker. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu

 

 

Slimme methodiek ontwikkeld om helder te sturen op Belevingskwaliteit

De kennis over sensorische informatie is slim vertaald in een methode om architecten, ontwerpers en gebruikers te helpen sturen op belevingskwaliteit. Deze methode is reeds toegepast binnen zorginstellingen, complexe kantoororganisaties en overheidsinstellingen. Een koppeling vindt plaats met aspecten als productiviteit, creativiteit en efficiëntie. Geïnteresseerd? Neem even contact met me op.

Cursussen en Belevingsspeurtocht

In oktober en november staan vier cursussen gepland die betrekking hebben op de interactie tussen mens en omgeving. Deze cursussen hebben een vaste opzet bestaande uit informatie overdracht, interacties en een testfases. Daarnaast kunnen kleine tot grotere groepen de Belevings -Speurtocht maken, een speurtocht in de Verbeeldingstuin gelegen op de oude kwekerij in Boskoop met authentieke stekloods en eilandenstructuur. Het is de kunst om de schat te vinden in een tuin waar je je kan verwonderen. Het programma kan naar keuze worden ingevuld, variërend van actief speuren tot het volgen van een zintuigencollege en het doen van oefeningen.  Daarnaast is de cursus mogelijk ‘het doorleven van de twaalf zintuigen’ waarbij aan de hand van oefeningen en testjes elk zintuig specifiek ervaren wordt. Interesse? Bel me even, 06 1246 39 64

 

Zorg voor mens en omgeving, het Zintuig als Maatstaf

Steeds vaker wordt in bouwprojecten serieus aandacht besteed aan de werking van de zintuigen. Zintuigen vormen namelijk het enige intermediair tussen de mens en zijn omgeving. Dankzij inzicht over de werking van het zintuigorganisme als totaal, maar ook door te begrijpen wat een bepaald zintuig exact voor sensorische informatie aandraagt, kunnen we effectief sturen op de kwaliteit en effectiviteit van de omgeving. Interesse? U kunt op deze site het boek over de werking van de zintuigen bestellen dat focust op de relatie tussen zintuig en de fysieke omgeving. Daarnaast geef ik een cursus hoe het organisme exact werkt, waarbij in inzoom op alle (12) zintuigen. Tevens wordt u hierbij een tool aangereikt om effectief op de effecten van de fysieke omgeving te sturen wat tevens een dankbaar hulpmiddel is in het communicatietraject tussen de verschillende partijen als architecten en gebruikers. Interesse? Mail me even: iris.bakker@levenswerken.eu

 

 

Integrale Belevingskwaliteit

In het vakblad ArchitectuurNL is het artikel over Integrale Belevingskwaliteit verschenen: voor architecten een slimme tool om goed met de opdrachtgever te kunnen afstemmen wat hij feitelijk bedoelt en bovendien effectief te kunnen sturen op het resultaat. Dat lijkt eenvoudig, maar omdat zowel de omgeving zeer gemêleerd is en bovendien mensen bijzonder verschillend, is het handig gebruik te kunnen maken van een  tool die handvatten biedt effectief te focussen op de Integrale Belevingskwaliteit. Sturen op belevingskwaliteit ArchitectuurNL 03 2016

Belevings Speurtocht in de Verbeeldingstuin

 

De Verbeeldingstuin is geopend voor besloten groepen van vier tot ongeveer dertig man. Zij zijn welkom om de Belevingsspeurtocht te ervaren, een spannende ontdekkingstocht door een tuin met onder andere een theater, de wilgwam, het huisje van de verdrietige man, Goethe en Linnaeus en Harry en Hullie. De belevingsspeurtocht kan gecombineerd worden met een zintuigencollege in de oude loods die dateert van 1915. Koffie, thee met lokale gerechten en eventueel een oversmakelijke lunch behoren tot de mogelijkheden. Nieuwsgierig? Bel of mail me even: 06 1246 39 64 of iris.bakker@levenswerken.eu