Categorie archief: Weblog

5 interessante cursussen

U kunt zich opgegeven voor de cursussen:
Huisvesting en de Gebouwde Omgeving, Kennisproductiviteit en de werkomgeving, Kleur, Omgevingspsychologie en het Zintuiglijk ervaren van de fysieke omgeving/ sturen op Belevingskwaliteit.
Nadere informatie: zie Advies, Workshops en Presentaties.

 

Zorg voor mens en omgeving, het Zintuig als Maatstaf

Steeds vaker wordt in bouwprojecten serieus aandacht besteed aan de werking van de zintuigen. Zintuigen vormen namelijk het enige intermediair tussen de mens en zijn omgeving. Dankzij inzicht over de werking van het zintuigorganisme als totaal, maar ook door te begrijpen wat een bepaald zintuig exact voor sensorische informatie aandraagt, kunnen we effectief sturen op de kwaliteit en effectiviteit van de omgeving. Interesse? U kunt op deze site het boek over de werking van de zintuigen bestellen dat focust op de relatie tussen zintuig en de fysieke omgeving. Daarnaast geef ik een cursus hoe het organisme exact werkt, waarbij in inzoom op alle (12) zintuigen. Tevens wordt u hierbij een tool aangereikt om effectief op de effecten van de fysieke omgeving te sturen wat tevens een dankbaar hulpmiddel is in het communicatietraject tussen de verschillende partijen als architecten en gebruikers. Interesse? Mail me even: iris.bakker@levenswerken.eu

 

 

Integrale Belevingskwaliteit

In het vakblad ArchitectuurNL is het artikel over Integrale Belevingskwaliteit verschenen: voor architecten een slimme tool om goed met de opdrachtgever te kunnen afstemmen wat hij feitelijk bedoelt en bovendien effectief te kunnen sturen op het resultaat. Dat lijkt eenvoudig, maar omdat zowel de omgeving zeer gemêleerd is en bovendien mensen bijzonder verschillend, is het handig gebruik te kunnen maken van een  tool die handvatten biedt effectief te focussen op de Integrale Belevingskwaliteit. Sturen op belevingskwaliteit ArchitectuurNL 03 2016

Docenten helpen om leerlingen een belevingstuin te laten maken

Het is bijzonder kansrijk om docenten te kunnen ondersteunen die les geven aan leerlingen binnen de agrarische sector bij hun praktijklessen op school. In een theorie- en een praktijkles gaan we eerst in op de achtergronden van de twaalf zintuigen om vervolgens in de praktijkles ter plekke in de Verbeeldingstuin te kijken en te voelen hoe je de werking van de zintuigen tot hun recht kan laten komen en zelfs kunt uitdagen. Lesboek is  ‘Zorg voor Mens en Omgeving, Het Zintuig als Maatstaf’.

Studenten welkom

Inmiddels zijn vele studenten langs geweest met de meest interessante vragen. Uiteraard zijn studenten welkom: het is altijd inspirerend met  mensen die nieuwsgierig zijn en iets willen leren en onderzoeken, te discussiëren.

De Verbeeldingstuin vraagt echter nu heel veel tijd en energie. De fruitbomen staan te lachen, de oude perenboom schatert zelfs. De blauwe bessen neuriën. En ook het onkruid heeft het ongelofelijk naar de zin. Dat betekent noeste arbeid en eelt. Om deze reden vraag ik als tarief aan de studenten als tegenprestatie twee uur in de Verbeeldingstuin te werken. Het is daar zo leuk, dat het aantal studenten dat komt naar verwachting  zal toenemen.

Columns in Magazine Groei en Bloei

Regelmatig zijn artikelen en columns van mij te lezen in het magazine Groei en Bloei over allerlei aspecten van de natuur in relatie tot ons gedrag. Zo laat ik voorbeelden zien om de belevingskwaliteit in tuinen te verhogen, ik vertel over het ‘Recht van Krom’ of over de ‘Schoonheid van het Onvolmaakte’. 

 

 

Belevingskwaliteit: een kwantitatief en strategisch sturingsinstrument

 

Juist in deze tijd behoort het sturen op de belevingskwaliteit tot de core business van de facility managers,  vastgoedbeheerders en (interieur) architecten. Voor de kantorenmarkt vormt de belevingskwaliteit een stevig concurrentie middel binnen de overmaat aan de te verhuren vierkante meters. Voor onderwijsinstellingen is het een wezenlijke factor als strategisch middel in een tijd van dalende leerlingenaantallen. Ook in de Zorg vormt de belevingskwaliteit een sturingsfactor bij de allocatie van de financiële middelen.  Bovenal draagt juist de belevingskwaliteit met tamelijk zachte indicatoren in hoge mate bij aan het welzijn en de productiviteit van mensen.

Op basis van mijn promotieonderzoek aan de TU Delft is nu een slimme tool beschikbaar om strategisch te sturen op de totale belevingskwaliteit van ruimtes en gebouwen. Deze tool is effectief voor zowel gebruikers, facility managers en vastgoedbeheerders, maar ook voor adviseurs en architecten. Naast sturingsmiddel is de tool bovendien een communicatietool omdat de verschillende partijen in het bouw- en inrichtingsproces beter van elkaar leren begrijpen wat men exact bedoelt. Dit komt ten goede aan het eindresultaat. De tool is gebaseerd op feitelijke kennis van het sensorisch informatiesysteem bestaande uit de 12 zintuigen. 

De methode is gebaseerd op het kwantificeren van alle sensorische (zintuiglijke) informatie en kent bij bestaande bouw de volgende stappen:

  • het definiëren van de ruimtelijke belevingskwaliteit
  • het herkennen van de affectieve waarde van de totale ruimte/ gebouw
  • het objectief ervaren van de feitelijk aanwezige bouwelementen en kenmerken
  • het linken van gevoel aan oorzaak
  • het communiceren met anderen over oorzaak en gevolg en het gezamenlijk vaststellen van de strategische aanpak
  • het eventueel vertalen in het  Programma van procesgerichte Belevingskwaliteit (PVpB)

Resultaat is een gedragen visie en plan waarbij partijen van elkaar weten en begrijpen wat men exact bedoelt. De methode kan tevens voor nieuwbouw worden benut waarbij het reguliere Programma van Eisen (PVE) wordt gekoppeld aan het Programma van procesgerichte Belevingskwaliteit (PVpB).

 

Meer weten? Bel me op nummer 06 1246 39 64

De helende Natuur, met kleur als onze Gids

Het boek ‘De helende Natuur, met kleur als onze Gids’ enthousiast ontvangen
Op basis van  promotie onderzoek aan de TU Delft hebben Jan de Boon en Iris Bakker een boek geschreven dat vertelt waarom de natuur positieve effecten heeft, zowel op het welzijn van de mens als op zijn performances. De auteurs hebben een directe relatie kunnen leggen tussen de werking van de zintuigen en de basiskenmerken van de natuur. Om dit te verduidelijken staat per per zintuig beschreven wat kleur exact in de natuur bij de mens teweegbrengt. De auteurs laten dit zien aan de hand van fraaie en kleurrijke beelden uit de natuur. De visie die  in het boek staat gepresenteerd is vernieuwend en volledig wetenschappelijk onderbouwd.Het boek is te bestellen en kost € 16 per stuk excl porto kosten. Wilt u mij mailen en uw naam en postadres doorgeven als u het wilt bestellen?