Gebouwde Dierbaarheid: de mensgerichte, duurzame en productieve werkomgeving

Waarom zijn gebouwen vaak zo devitaliserend? Waarom zijn er doodse plekken in een gebouw? Waarom staan er zoveel spullen die niet of nauwelijks worden gebruikt? Waarom gaan er zoveel mensen met waar weinig plezier naar hun werk? Waarom is er vaak stress, maar ook eenzaamheid en gebrek aan samenhang? We zeggen: de mens staat centraal. Maar wat is dat precies?  In de afgelopen drie jaar heb ik op basis van wetenschappelijk onderzoek een verbinding gelegd tussen de mens en zijn medemens, de mensgerichte organisatie en de duurzame en vitaliserende werkomgeving. Thema’s komen aan de orde als empathie en energie, sociale cohesie en samenwerking en de algehele balans voor de mens, zowel lichamelijk, psychisch als mentaal. Deze visie is vertaald in het kwalitatieve Bouwbesluit en het Programma van Eisen voor de Humaniteit. Het geheel is bewerkt tot een gedegen opleiding die FMN in 2020 uit zal gaan uitbrengen binnen het Learning & Inspiration Centre met als startpunt het internationale workplace IFMA/FMN congres van 18 tot 20 maart 2020. Meer weten? bel even, nummer 06 12463964.