Gebouwde Dierbaarheid: de mensgerichte, duurzame en productieve werkomgeving

Waarom zijn gebouwen vaak zo devitaliserend? Waarom zijn er doodse plekken in een gebouw? Waarom staan er zoveel spullen die niet of nauwelijks worden gebruikt? Waarom gaan er zoveel mensen met maar weinig plezier naar hun werk? Waarom is er vaak stress, maar ook eenzaamheid en gebrek aan samenhang? We zeggen: de mens staat centraal. Maar wat is dat precies? In de afgelopen drie jaar heb ik op basis van wetenschappelijk onderzoek een verbinding gelegd tussen de mens en zijn medemens, de mensgerichte organisatie en de duurzame, productieve en vitaliserende werkomgeving. Thema’s komen aan de orde als empathie en energie, sociale cohesie en samenwerking en de algehele balans voor de mens, zowel lichamelijk, psychisch als mentaal. Laten we wat gaan doen tegen de vele burn-out klachten, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Laten we ons als mens ten volle gaan inzetten om met zin, ons zinvol in te zetten in ons werk, op zodanige wijze dat dit bijdraagt aan ons levensgeluk. Laten we alles op alles zetten om Moeder Aarde structureel minder te belasten. De visie is vertaald in het kwalitatieve Bouwbesluit en het Programma van Eisen voor de Humaniteit, die beide garant staan voor productiviteit, vitaliteit, levensgeluk en zorg voor Moeder Aarde. De vier onderstaande partijen hebben mij geholpen om deze integrale opleiding tot stand te brengen. Ik ben deze partijen grote dank verschuldigd. De gehele opleiding is volledig wetenschappelijk onderbouwd en beargumenteerd. Via het formulier bij Contact kunt u doorgeven dat u bent ge├»nteresseerd. Ik bericht u zodra we gaan opstarten op een prachtig landgoed vol ruimte en tijd.
Meer weten? bel even, nummer 06 12463964.