Ik heb interesse in de opleiding

Ja, ik ben geïnteresseerd in de opleiding Gebouwde Dierbaarheid: de productieve, duurzame en vitaliserende werkomgeving De opleiding geeft volledig inzicht in de behoeften van de mens vanuit lichamelijk, psychologisch en mentaal perspectief, de organisatie als levend en vitaal netwerk en de humane en productieve werkomgeving. Vanuit de ‘waarom’vraag met inzicht in achtergronden op basis van een diversiteit aan kennisdisciplines, leert u integraal te sturen op de productieve, duurzame en vitaliserende werkomgeving. Thema’s worden evidence based inzichtelijk gemaakt als empathie, cohesie, samenwerking, vitaliteit en een gezonde balans tussen de digitaal werk en werken in de werkelijkheid. Concreet leidt dit tot:
 • een innovatief samenwerkingsconcept met kennisoptimalisatie en productiviteit
 • het PVE van de Humaniteit met ruimtegewijs een kernachtige uitleg over de essentie, richtlijnen en aandachtspunten op basis van menselijke processen
 • het kwalitatieve Bouwbesluit, het supplement op het vigerende Bouwbesluit dat de basis vormt voor het ervaren van belevingskwaliteit
Leerdoelen:
 • wat is exact ‘de mens staat centraal’?
 • wat is de mensgerichte werkomgeving, wat is vitaliserend, wat is gezond?
 • hoe vertaalt u wellness naar een harmonieuze werkomgeving die integraal stuurt op vitaliteit en gezondheid?
 • hoe komt u tot een werkomgeving die samenwerking, cohesie en kennisproductiviteit faciliteert en optimaliseert?
 • hoe bereikt u de minimale belasting voor het milieu?
 • wat zijn de do’s en don’ts voor de productieve, duurzame en vitaliserende werkomgeving?
De gehele opleiding is volledig wetenschappelijk onderbouwd; in het opleidingshandboek zijn in de literatuurlijst alle referenties opgenomen. Dit opleidingshandboek ontvangt u tijdens de derde sessie. Stuur een email met uw adresgegevens naar iris.bakker@levenswerken.eu dan ontvangt u nadere informatie over:
 • het programma en inhoud
 • data: de opleiding bestaat uit drie dagdelen
 • locatie
 • kosten