Huisvesting krijgt een menselijk perspectief.

In de huisvestingswereld zien we veel blauwdrukdenkers aan het werk. Blauwdrukdenkers zijn -conform het kleurenmodel van de organisatiedeskundige Léon de Caluwé- mensen die op basis van een duidelijk omlijnd plan activiteiten benoemen, deze volgens afgesproken regels uitvoeren, het proces bewaken, de resultaten controleren en ervoor zorgen dat het geheel binnen de begroting blijft passen. Het mensgericht huisvesten plaatst huisvestingsvraagstukken in een totaal ander perspectief. Begrippen staan centraal als kennis, kennisintegratie, innovatievermogen, creativiteit, productontwikkeling en onze eigen persoonlijke ontwikkeling, begrippen die juist de levensvatbaarheid en winstgevendheid van organisaties bepalen en sterker nog, essentieel zijn voor het menselijk geluk. Vragen staan hierbij centraal hoe we ons werk slimmer kunnen doen, hoe we het werk interessanter en inspirerender kunnen maken, voor anderen, maar vooral voor onszelf, hoe we onze kennis op een hoger niveau kunnen brengen en hoe we onze intrinsieke motivatie kunnen voeden.
De aandacht voor het menselijk functioneren wordt steeds sterker. De individuele rol wordt solistischer en het bewustwordingsproces zien we groeien. De Human Resources goeroe Rob Vinke, wijst op de tendens naar uniciteit en nichevorming binnen Europa. Hij wijst op het belang van de zogenaamde SLOBBIES: Slower But Better Working People, waarin mensen de tijd kunnen en durven te nemen om werk zorgvuldiger en meer bewust in te vullen.
De Zwitserse geluksprofessor Bruno Frey zegt dat mensen beter presteren als ze ergens lol in hebben en dat het in veel mindere mate gaat om begrippen als hebzucht en materialisme. Aandacht voor de mens heeft tot effect dat deinteresse voor mensgericht huisvesten groeiende is, wat zich laat vertalen in termen als healing environment.

Iris Bakker www.levenswerken.eu