op 't overloopje. Trap naar beneden
Geur en de organisatie
Geur is een ingewikkeld fenomeen: geur vormt immers de sleutel naar onze herinnering. Het eigenaardige van geuren is dat mensen hier zelf op basis van hun persoonlijke ervaring positieve of negatieve herinneringen aan koppelen, waardoor mensen geuren verschillend waarderen. Toch zijn er ook universele waarden. Kerstmis en het boerenlandleven hebben nu eenmaal kenmerkende geuren met eveneens kenmerkende sferen. Je kunt op basis van die universele waarden (de geur van koffie) een instelling of organisatie als geheel in een streven naar een bepaald imago, een concreet geuraccent geven. Geuren hebben eigen vormen van energie en kunnen verbonden worden aan wisselende momenten van energie. Zo heeft de Rijksgebouwen-dienst de zgn. Conferentiekamer ingericht waar een samenspel van kleuren en geuren – computermatig aangestuurd – een vergadering kan beïnvloeden. Vergaderingen kennen immers verschillende fasen waaronder oriëntatie, verdieping en besluitvorming. Deze fasen kunnen door kleur en geur worden ondersteund.
Geur: het geurorgaan
Bekend is dat geuren (en daarmee de smaak) het energie- en inspiratieniveau van de mens kunnen beïnvloeden. Waarschijnlijk werkt dit overigens vooral sterk vanuit het onderbewuste. Het is lange tijd een mysterie is geweest hoe het geurenorgaan exact werkt. Linda Buck en Richard Axel hebben in 2004 de Nobelprijs gewonnen voor hun onderzoek naar de werking van het geurorgaan. Zij ontdekten dat er 1000 genen (3% van het totale genoom) een rol spelen bij de geurwaarneming: geuren prikkelen zenuwcellen in de neus en iedere zenuwcel bevat een aantal geurreceptoren, die op een specifiek aroma zijn afgestemd. Als een geurreceptor een geurmolecuul heeft ontvangen, dan geeft deze een signaal aan de hersenen en wel naar de hersenschors. In de hersenschors heeft elke geur een eigen geurclustertje en die clusters overlappen elkaar een beetje. Het bijzondere is dat twee verschillende signalen – bijv. de geur van kruidnagel en chocola – apart worden opgenomen, dus apart per receptor. De signalen gaan vervolgens naar de hersenschors waar ze samenkomen in een gemeenschappelijk clustertje. Dat verklaart waarom mensen moeilijk in staat zijn geuren te ontleden.
.
Brein
We worden permanent overgoten met omvangrijke informatiestromen. Er wordt wel eens geopperd dat het menselijk brein geconfronteerd zal gaan worden met begrenzingen nu die informatiestroom alleen maar aan het groeien is.

Lees meer - pdf file
Lang leve de middagdut
Het lijkt wel een onmogelijke innovatie, maar eigenlijk zou het middagdutje in het Nederlandse werkklimaat geïntroduceerd moeten worden.

Lees meer - pdf file
.
’Toverloopje
Eigenlijk zou elk gebouw een ’Toverloopje' moeten hebben, een plek die opeens verrast, verfrist of verwondert en daardoor verrijkt. Je ziet dingen die opeens anders zijn, dingen die je niet had verwacht. Als willekeurige voorbijganger word je opeens alerter, wakkerder, je bewustzijn wordt geprikkeld. Het nodigt uit tot net even anders denken, buiten de gebaande paden en patronen die je gewend bent. Daardoor bereikt het denkniveau een verbreding. Het nut van de kwinkslag.
Rechts is de torenkamer

volg
vaste
route

terug
naar
vorige

vervolg
route
De gelukszoeker
Specifiek bij het opstellen van een Programma Van Eisen en in zijn algemeen gedurende het gehele traject om met gebouwgebruikers gezamenlijk tot een pakket te komen van behoeften, wordt vaak gebruik gemaakt van checklisten. In die vragenlijsten is veelal een onderverdeling gangbaar naar onderwerpen zoals functionaliteit, cultuur en communicatie. Tijdens de analyse wat exact de knelpunten binnen een organisatie zijn en waaraan exact behoefte is, is het van het grootste belang de juiste vragen te stellen en tevens de vragen juist te stellen. De diagnose vraagt immers om zuiverheid en eenduidigheid. Pas op basis van die diagnose kan de huisvestingsvorm worden gekozen die de organisatie en zijn medewerkers maximaal ondersteunt. In veel vraagstellingmethodes wordt onbewust aangestuurd op een oplossingsgerichte aanpak. De vraag bijvoorbeeld ‘Heeft u behoefte aan een bibliotheek’ heeft een oplossingsgericht karakter. (...)

Lees meer - pdf file
De verwonderlijkheden van het oog: waarnemen vanuit fysiologisch perspectief
Iris Bakker
Als we onderzoeken hoe de fysieke omgeving ons en onze productiviteit beïnvloedt, is het niet alleen zinvol om naar die omgeving te kijken, maar ook naar ons waarnemingsproces. Omgevingspsychologie gaat in op de interactie tussen omgeving en psyche. Daarnaast echter vormt de zuivere waarnemingsfysiologie een wezenlijke factor hoe wij de omgeving ‘feitelijk’ waarnemen

Lees meer - pdf file
in de torenkamer.
Huis van Harmonie
Gedicht: Iris Bakker

Lees meer - pdf file
The experience of colour

terug
naar
begin

terug
naar
vorige
Trap naar beneden
Terug naar 't overloopje Naar beneden bij de trap naar beneden.

volg
vaste
route

terug
naar
vorige
Architect en kleurgever Jan de Boon en het wezen van de kleur
De wereld van de kleur is een van de meest intrigerende fenomenen, die nog weinig van haar mysterieuze geheimen heeft prijsgegeven. Terwijl Newton deze wereld puur technologisch analytisch bestempelde als een verzameling van frequenties, beschouwde Goethe de diepere grondslagen vanuit de fenomenologie. Kleur is volgens Goethe geen onderdeel van het licht, maar kan alleen in aanwezigheid van licht en donker ontstaan. Hij laat de verschijnselen zelf aan het woord en biedt ze op die manier de mogelijkheid hun wetmatigheden aan de beschouwer te openbaren. Kleur is niet alleen een fenomeen met polariteiten als geel en blauw of licht en duisternis, maar wordt door de vitaliteit van ons oog ook als een variabel fenomeen gezien. Dit laatste herkent een ieder vanuit beelden en de contrasterende nabeelden. Goethe gaat echter verder: hij draagt uit dat het zien en ervaren van kleuren, mede voortkomt vanuit onze eigen ik-kracht. (...)

Lees meer - pdf file
Je hebt het hoogste niveau bereikt, torenkamer toverloopje Door hierboven te klikken in een ruimte ga je daar naartoe. Via de trap ga je naar boven of naar beneden. Of gebruik de menubalk bovenin om rechtstreeks naar lokaties in en om de Villa Vitalis te gaan. Hiernaast kun je navigeren met pijlen of een vaste route door de Villa volgen. trap