Cursus Kleur en gebouwde omgeving/landschap

Kleur is bepalend voor de sfeer in een gebouw. Kleur vitaliseert en inspireert. U leert u over het wezen van kleur. Waarom is sneeuw wit? Is geel een vrolijke kleur? Activeert rood? Als we het wezen van kleur begrijpen, kunnen we kleur in onze omgeving effectief inzetten en sturen op de kwaliteit van die omgeving. Op basis van mijn promotie onderzoek aan de TUDelft geef ik inzicht in de lichamelijke, psychologische en mentale invloeden van kleur. Ik benader de effecten van kleur hierbij in hun totaliteit. Omdat kleur ons als natuurfenomeen gedurende de gehele evolutionaire ontwikkeling heeft begeleid, focus ik op de manier waarop kleur voorkomt in de natuur en wat we hiervan kunnen leren. De inzichten zijn volledig wetenschappelijk onderbouwd. Ik geef de workshop in de oude stekloods van De Verbeeldingstuin in Boskoop of bij u op locatie. Duur: een dagdeel. Deelnemers ontvangen het boek ‘De Helende Natuur, met Kleur als onze Gids’.