Workshop Omgevingspsychologie

De omgeving heeft bewust en onbewust een grote invloed op onze psyche, ons gedrag en ons handelen. Permanent spiegelen we ons aan onze omgeving. Aan de hand van concrete voorbeelden van de dagelijkse dag, laat ik zien wat gebouwen met ons doen, waarom dit zo is en hoe de gebouwde omgeving kan worden geoptimaliseerd. Wezenlijke vragen zijn: hoe nemen we waar en waarom is dat zo en hoe ervaren we onze omgeving? Hierbij ga ik in op de sensorische informatie die onze zintuigen ons bieden, wat vertelt ons lichaam en wat vertelt onze psyche. In hoeverre hebben de dingen die we in ons leven hebben geleerd invloed op wat we ervaren? Diverse wetenschappelijke onderzoeken passeren de revue, zodat u een helder beeld krijgt hoe de omgeving ons beïnvloedt. Hierdoor krijgt u inzichten hoe u bepaalde vraagstukken in de bouw, interieurbouw en in de buitenomgeving effectief kan aanpakken. De inzichten zijn gebaseerd op mijn promotieonderzoek aan de TU Delft, waarin kennis vanuit de omgevingspsychologie een wezenlijk uitgangspunt vormt. De kennis is volledig wetenschappelijk onderbouwd.

Ik geef de workshop, zowel als huiskamerbijeenkomst bij mij thuis (maximaal 10 personen) als bij u op locatie.