Cursus Zintuigen en Omgeving

Waarom ervaren we de ene ruimte als plezierig en de andere niet?  En hoe beargumenteren we dit? Het is een feit dat we met onze zintuigen waarnemen wat de leefkwaliteit van een ruimte of gebied is. Op basis van mijn promotieonderzoek aan de TU Delft geef ik inzicht in het sensorisch beleven van de omgeving. Inzicht in het zintuiglijke informatie systeem en dit kunnen vertalen naar het ervaren van de omgeving, geeft mensen een slimme tool in handen om effectiever met de omgeving om te gaan. Deze tool helpt om concreet te kunnen sturen op belevingskwaliteit en dit met anderen te communiceren. Partijen als architecten en gebouwgebruikers begrijpen elkaar beter en komen dichter bij elkaar. De aanpak is volledig wetenschappelijk onderbouwd. De workshop bestaat uit een uiteenzetting over de twaalf zintuigen en een praktijktest.  Ik geef de workshop in de oude stekloods van De Verbeeldingstuin in Boskoop of bij u op locatie. Duur: een dagdeel. Deelnemers ontvangen het boek ‘Zorg voor mens en Omgeving: het Zintuig als Maatstaf’.