Workshop Zintuigen en Omgeving

Waarom ervaren we de ene ruimte als plezierig en de andere niet? Waar komt een bepaald gevoel vandaan en hoe beargumenteren we dit? Het is een feit dat we met onze zintuigen de omgeving ervaren. Inzicht in zintuiglijke informatie en dit kunnen vertalen naar het ervaren van de omgeving, geeft mensen een slimme tool in handen om effectiever en meer integraal met de omgeving om te gaan. Deze tool helpt om concreet met anderen te discussiëren en samen vast te stellen wat er moet worden gedaan om situaties te verbeteren. Gebruikers en externe partijen als architecten en adviseurs begrijpen elkaar beter en komen dichter bij elkaar. De aanpak is volledig wetenschappelijk onderbouwd. De workshop bestaat uit een uiteenzetting over de twaalf zintuigen en een praktijktest.  Ik geef de workshop, zowel in de oude stekloods als bij u op locatie. Deelnemers ontvangen het boek ‘Zorg voor mens en Omgeving: het Zintuig als Maatstaf’. dr ir Iris Bakker

Locatie: de oude Stekloods, De Verbeeldingstuin, Huize Houtworm, Boskoop

dinsdag 9 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur